Zasady komentowania wpisów na blogu

Jestem otwarty na krytykę i polemikę. Bardzo cenię sobie rzeczowe argumenty. Dlatego cieszy mnie możliwość prowadzenia z Tobą, i innymi czytelnikami bloga, merytorycznej dyskusji poprzez komentarze. Jestem głęboko przekonany o Twoich dobrych intencjach, jednak ze względu na brak rozwagi niektórych interlokutorów zmuszony jestem do wprowadzenia jasno określonych zasad komentowania wpisów na blogu. Wierzę, że dzięki temu dyskusje będą interesujące, ciekawe i poszerzające naszą wiedzę.
Proszę, poświęć chwilę czasu by je poznać.

Cel prowadzenia dyskusji

Celem prowadzenia dyskusji, w postaci kolejno dodawanych komentarzy do wpisu są:
 • poszerzenie i pogłębienie tematu omawianego w komentowanym wpisie;
 • wskazanie i poznanie odmiennych punktów widzenia;
 • rozjaśnienie bądź rozwianie wątpliwości jakie pojawiły się po przeczytaniu komentowanego wpisu;
 • wyłapanie ewentualnych błędów merytorycznych we wpisie;
 • inne, uzasadnione i stosowne do okoliczności.

Sposób prowadzenia dyskusji

Dyskusja ma sens gdy jest prowadzona na przyzwoitym poziomie. Aby było to możliwe komentarze:
 • podpisywać należy własnym imieniem i nazwiskiem, imieniem lub pseudonimem (Pole “Autor komentarza”);
 • Adres e-mail powinien być poprawny i funkcjonalny, aby umożliwić kontakt administratorowi serwisu z jego autorem;
 • powinny być merytoryczne, zawierać argumenty uzasadniające stawiane tezy bądź obalające tezy stawiane we wpisie lub wcześniejszych komentarzach;
 • powinny precyzyjnie wskazywać wyłapane błędy bądź fragmenty, które są niezrozumiałe;
 • nie mogą naruszać godności i czci innych interlokutorów;

Komentarze niedozwolone na blogu

W żadnym wypadku nie akceptuję komentarzy, które:
 • łamią polskie prawo lub naruszają dobre obyczaje lub zawierają linki do takich stron;
 • nie odnoszą się do treści wpisu, w tym w szczególności są wstawiane przez roboty (SPAM);
 • stanowią ocenę interlokutorów lub osób trzecich, a nie stawianych przez nich tez;
 • tworzone są jedynie w celu pozyskania linka;
 • stanowią nachalną lub nieuczciwą reklamę;
 • zawierają dane osobowe;
 • zawierają wulgaryzmy (wulgaryzmy najczęściej stosowane są by dać upust chwilowo nagromadzonym emocjom. Jeżeli chcesz ich użyć – ochłoń i dopiero komentuj);
 • z innych, obiektywnych przyczyn nie nadają się do publikacji.

Uwagi dodatkowe

Kilka dodatkowych uwag w sprawie komentowania.
 • Wszystkie komentarze na blogu moderuję. Komentarze użytkowników, którzy uzyskają status “Zaufany” pojawiać się będą automatycznie;
 • Akceptuję wyłącznie komentarze w języku polskim;
 • Podawany w formularzu adres e-mail nie jest publikowany (więcej informacji w polityce prywatności);
 • Nie cenzuruję komentarzy, w tym także nie dokonuję ich edycji;
 • Niedozwolone komentarze (Patrz część „Komentarze niedozwolone na blogu” nie zostaną opublikowane;
 • Komentarz, który zatwierdziłem i jest już wyświetlany na blogu mogę usunąć bądź zablokować jego wyświetlanie w przypadku gdy otrzymam urzędowe zawiadomienie lub uwiarygodnioną wiadomość o bezprawnym charakterze danych w nim zawartych;
 • Prosiłbym, o nie używanie komentarzy do zgłaszania uwag nie odnoszących się do kwestii merytorycznych (np. oczywiste omyłki, błędy techniczne, nie działające elementy bloga). Te proszę zgłaszać na mój adres e-mail.

0 komentarze:

Prześlij komentarz